Szkoła Podstawowa nr 45 im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku

UWAGA KLASA DWUJĘZYCZNA::W sercu Wrzeszcza::Szkoła Podstawowa Nr 45 im. Bohaterów Westerplatte.

Rekrutacja - oddział przedszkolny

02 lutego 2015 13:30 | Rekrutacja - oddział przedszkolny

Rekrutacja na rok szkolny 2018/19

 

                                        

                                        UWAGA RODZICE

 

       Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 45 im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku informuje, że zgodnie z harmonogramem, rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w roku szkolnym 2018/2019

rozpoczyna się  12 marca 2018r. o godz. 9:00 i trwać będzie

do 23 marca do godz. 15:00.

 

Rekrutacja odbywa się poprzez Gdańską Platformę Edukacyjną-www.edu.gdansk.pl

 

Zgodnie z ustawą do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się:

 

- dzieci 7-letnie (rocznik 2011) objęte obowiązkiem szkolnym,

 

- dzieci 6-letnie (rocznik 2012), jeśli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej

 

Na podstawie:

- zgłoszenia rodziców - dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły oraz w dalszej kolejności

 

na wniosek rodziców - dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, pod warunkiem, że szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

 

N stronie www.edu.gdansk.pl można wypełnić wniosek rekrutacyjny. Wydrukowany i podpisany przez rodzica należy dostarczyć do sekretariatu szkoły PIERWSZEGO WYBORU najpóźniej do 23 marca 2018r


Przeczytano: 1938 razy. Wydrukuj|Do góry