Szkoła Podstawowa nr 45 im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku
http://sp45gdansk.pl

25 czerwca 2018 09:37 | Aktualności

Apel podsumowujący klas 0-VII

Zdjęcia: