Szkoła Podstawowa nr 45 im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku
http://sp45gdansk.pl

19 lutego 2018 09:58 | Aktualności

"MATEMATYKA Z LEGO"

W roku szkolnym 2017/18 odbywają się w naszej szkole zajęcia, 
które w skrócie nazywamy "Matematyka z lego. Bąbel Gdański".
Uczestniczą w nich dzieci z klas pierwszych i trzecich, łącznie 41 uczniów. 
Dzieci doskonalą umiejętności kluczowe, pracują wytrwale i twórczo, poszukują rozwiązań, współpracują w zespołach.
Są to zajęcia wchodzące w skład unijnego projektu: "Szkolimy Uczniów Przedsiębiorczych Empatycznych Rozsądnych. Gdańskie Szkoły Podstawowe (SUPER)" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.

Zdjęcia: