Szkoła Podstawowa nr 45 im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku
http://sp45gdansk.pl

07 września 2017 20:48 | Aktualności

Obchody 55-tej rocznicy nadania szkole imienia Bohaterów Westerplatte

          Mija 55 lat od chwili, gdy nasza szkoła otrzymała imię Bohaterów Westerplatte. 7 września o godz. 11.00 społeczność szkolna stawiła się w miejscu, gdzie zaczęła się wojna, by oddać cześć Patronom. Zwiedziliśmy miejsca walk, wartownię i ruiny koszar. W deszczu i chłodzie dzielnie staliśmy na uroczystym apelu, podczas którego przemawiali zaproszeni goście, chór szkolny odśpiewał hymn szkoły, recytowane były wiersze i odśpiewana pieśń "Miejcie odwagę" do słów Adama Asnyka. Na zakończenie rozgrzała nas pyszna wojskowa grochówka.


          Poniżej reportaż uroczystości ze strony www.gdańsk.pl

http://www.gdansk.pl/wiadomosci/Uczniowie-i-nauczyciele-na-Westerplatte-oddali-czesc-patronom-swojej-szkoly,a,87648#.WbGGUG5W98o.facebook

Zdjęcia: