Szkoła Podstawowa nr 45 im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku
http://sp45gdansk.pl

05 września 2017 18:36 | Aktualności

Pieśń o szkole


"Czterdziesta piąta - nasza szkoła"


Czterdziesta piąta to nasza szkoła,
szkoła w sercu Wrzeszcza.
Tutaj się uczysz, tutaj mieszkasz,
pierwsze masz marzenia.


Uczniowie tej szkoły jak ptaki na niebie
pofruną wysoko, wysoko.
A ci co czwórkami do nieba szli –
patronem będą im.


Ref. Wyfrunęły stąd setki dzieci,
za siódme góry, siódme rzeki.
A szkoła ta w sercu Wrzeszcza
w ich sercach ciągle jeszcze mieszka.


Przed siebie iść - rozwijać się,
pobiec tam, gdzie warto być.
Przyjaciół krąg to właśnie my,
sięgamy tam, gdzie nie był nikt.


Tu do zabawy i do nauki
jest super atmosfera.
Korzystaj z niej, z nami się ciesz,
ucz się działania na tak.


Ref. Wyfrunęły stąd setki dzieci,
za siódme góry, siódme rzeki.
A szkoła ta w sercu Wrzeszcza
w ich sercach ciągle jeszcze mieszka.


Nasza szkoła w sercu Wrzeszcza
każdy z nas ją dobrze zna.
Nasza szkoła w sercu Wrzeszcza -
tu zawsze wszystko gra.