Szkoła Podstawowa nr 45 im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku

UWAGA KLASA DWUJĘZYCZNA::W sercu Wrzeszcza::Szkoła Podstawowa Nr 45 im. Bohaterów Westerplatte.

SP 45 - Klasa IV B

Wychowawca

Joanna Burdyn

Moja klasa

Katarzyna Husar

Przedmioty: etyka

Hanna Wójcik

Przedmioty: plastyka

Nauczyciel plastyki
Wychowawca w świetlicy