Szkoła Podstawowa nr 45 im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku

UWAGA KLASA DWUJĘZYCZNA::W sercu Wrzeszcza::Szkoła Podstawowa Nr 45 im. Bohaterów Westerplatte.

Kadra

Małgorzata Zalewska

Funkcje: Nauczyciel

Przedmioty: nauczanie zintegrowane

edukacja wczesnoszkolna

SP 45

Klasa: III c

Funkcje: wychowawca, nauczyciel