Szkoła Podstawowa nr 45 im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku

UWAGA KLASA DWUJĘZYCZNA::W sercu Wrzeszcza::Szkoła Podstawowa Nr 45 im. Bohaterów Westerplatte.

Kadra

Monika Popielec

Funkcje: Nauczyciel

Przedmioty: Nauczyciel wspomagający

nauczyciel wspomagający