W sercu Wrzeszcza::Szkoła Podstawowa Nr 45 im. Bohaterów Westerplatte.:: UWAGA KLASA DWUJĘZYCZNA

Kadra

Hanna Wójcik

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: plastyka

Nauczyciel plastyki
Wychowawca w świetlicy