Szkoła Podstawowa nr 45 im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku

UWAGA KLASA DWUJĘZYCZNA::W sercu Wrzeszcza::Szkoła Podstawowa Nr 45 im. Bohaterów Westerplatte.

Integracja

Integracja jest naszą wspólną szansą,

szansą tworzenia świata bardziej pokojowego,

mniej rywalizującego i mającego więcej miłości.

 W 2000 roku pojawili się u nas pierwsi uczniowie niepełnosprawni. Od początku zostali życzliwie przyjęci w szeregi uczniów naszej placówki. Aktywnie uczestniczą w życiu naszej szkoły, dzieląc się radościami i troskami z innymi uczniami. Obecnie w szkole uczy się 12 uczniów niepełnosprawnych.

  Uczniowie klas integracyjnych czynnie uczestniczą w życiu szkoły, działają w Samorządzie Uczniowskim, należą do kół zainteresowań, angażują się w akcje charytatywne oraz zbiórkę surowców wtórnych. Wychowawcy podejmują działania mające na celu integrowanie zespołów klasowych poprzez organizowanie różnorodnych wycieczek (Westerplatte, Góra Gradowa), wyjść między innymi do: kin, muzeów, filharmonii oraz imprez klasowych, takich jak: Dzień Chłopaka, Andrzejki,  Mikołajki, wigilie klasowe, zabawę karnawałową. Uczniowie wszystkich klas integracyjnych biorą udział w konkursach organizowanych na terenie szkoły jak i poza nią. Odnoszą sukcesy.

Największym przedsięwzięciem Zespołu ds. Integracji jest organizowanie szkolnych obchodów Międzynarodowego Dnia Niepełnosprawnych, do których zapraszamy wszystkich uczniów.

Dziękujemy wszystkim naszym przyjaciołom i zwolennikom za wsparcie i pracę na rzecz uczniów niepełnosprawnych w naszej szkole.

Monika Rupińska - Kozak

                                     

 

Dzień Osób Niepełnosprawnych grudzień 2014