W sercu Wrzeszcza::Szkoła Podstawowa Nr 45 im. Bohaterów Westerplatte.:: UWAGA KLASA DWUJĘZYCZNA

Dokumenty

Koncepcja pracy szkoły 2011-2016  koncepcja.pdf

Szkolny wykaz programów nauczania

Podręczniki na rok szkolny 2016/2017   0-VI  podręczniki 2016/2017          

Regulamin WSO. Regulamin dostępny do wglądu w bibliotece szkolnej.

Statut szkoły.  Regulamin dostępny do wglądu w bibliotece szkolnej.

 Program wychowawczy  programwych.pdf

Ocena punktowa z zachowania     punkty_dodatnie.pdf punkty_ujemne.pdf

Spotkania z rodzicami terminarz_spotka_z_rodzicami_w_roku_szkolnym.pdf

 Nasza oferta  nasza_oferta.pdf

Warunki ubezpieczenia rok szkolny 2016/1017 :   nauswu_edu_plus_duoiz_final.pdf

harmonogram_imprez_i_uroczyst_1617docx.pdf