Szkoła Podstawowa Nr 45 im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku

W sercu Wrzeszcza::Szkoła Podstawowa Nr 45 im. Bohaterów Westerplatte.:: UWAGA KLASA DWUJĘZYCZNA

Dokumenty

      

Regulamin WSO. Regulamin dostępny do wglądu w bibliotece szkolnej.

Statut szkoły.  Regulamin dostępny do wglądu w bibliotece szkolnej.

Program wychowawczy dostępny do wglądu w bibliotece szkolnej.Ocena punktowa z zachowania    

punkty dodatkowe


 Nasza oferta 

nasza oferta

 

Spotkania z rodzicami

spotkaniaz rodzicami