Szkoła Podstawowa nr 45 im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku

UWAGA KLASA DWUJĘZYCZNA::W sercu Wrzeszcza::Szkoła Podstawowa Nr 45 im. Bohaterów Westerplatte.

Dokumenty

      

Regulamin WSO. Regulamin dostępny do wglądu w bibliotece szkolnej.

Statut szkoły.  Regulamin dostępny do wglądu w bibliotece szkolnej.

Program wychowawczy dostępny do wglądu w bibliotece szkolnej.Ocena punktowa z zachowania    

punkty dodatkowe