Szkoła Podstawowa nr 45 im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku

UWAGA KLASA DWUJĘZYCZNA::W sercu Wrzeszcza::Szkoła Podstawowa Nr 45 im. Bohaterów Westerplatte.

Historia szkoły

W swoim działaniu wykorzystujemy wartości i ideały reprezentowane przez zbiorowego patrona szkoły, którym są     Bohaterowie Westerplatte

Mottem naszego działania są słowa Jana Pawła II:

Każdy z Was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte.

WIZJĄ NASZEJ SZKOŁY JEST WYCHOWANIE  ŚWIADOMEGO EUROPEJCZYKA