Szkoła Podstawowa nr 45 im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku

UWAGA KLASA DWUJĘZYCZNA::W sercu Wrzeszcza::Szkoła Podstawowa Nr 45 im. Bohaterów Westerplatte.

Samorząd

Do Samorządu Uczniowskiego należą wszyscy uczniowie naszej szkoły.

Na początku roku szkolnego odbywają się spotkania organizacyjne, w tym wyboru przedstawicieli klas i planowania pracy na cały rok szkolny. Następnie odbywa się spotkanie z panią Dyrektor w celu przedstawienia propozycji wydarzeń i działań.

Tradycyjnie, w związku z Pasowaniem na Uczniów dzieci z klas pierwszych, klasy III          i starsze przygotowują upominki, a klasy II wraz z przedstawicielami klas IV- VI witają najmłodszych uczniów szkoły.

Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w akcji „Sprzątanie Świata” i w Dniu Ziemi ( np. sadząc kwiaty nie tylko wokół szkoły, ale również na Leśnej Polanie) oraz w obchodach Dnia Wiosny. Klasy IV – VI spędzają ten dzień na prezentacji swoich talentów, np. wokalnych, tanecznych i teatralnych.

Kolejnym ważnym wydarzeniem jest przygotowanie Szkolnej Parady Niepodległości.         U stóp pomnika Józefa Piłsudskiego odbywa się uroczysty apel, śpiewanie pieśni patriotycznych i uczczenie minutą ciszy pamięci wszystkich poległych walczących             o niepodległość Ojczyzny.

Uczniowie pamiętają również o Dniu Życzliwości i Pozdrowień oraz o tym, że warto być serdeczny i życzliwy wobec bliźnich, nie tylko w tym dniu.

Są uroczystości, które samorządy klasowe organizują w swoich klasach: Dzień Chłopca i Dziewczynki, Walentynki, andrzejki, wigilia, śniadanie wielkanocne.

Mikołajki to kolejne przedsięwzięcie SU o charakterze ogólnoszkolnym. To wydarzenie wiąże się również ze zbiórką karmy                 i koców dla zwierząt ze schroniska „Promyk” i kotów z Wrzeszcza. Poprzez tę akcję dzieci zauważają potrzebę dzielenia się z potrzebującymi i słabszymi.

Na zakończenie I semestru organizowany jest bal karnawałowy dla uczniów klas 0 - VI oraz Halowy Turniej Piłki Nożnej w kilku kategoriach wiekowych. Klasy starsze cyklicznie organizują dyskoteki.

W II semestrze jednym z najważniejszych wydarzeń są Mistrzostwa Szkoły w Piłce Nożnej o Puchar Dyrektora, które rozpoczynają się już w marcu, a kończą się finałami na festynie rodzinnym  w czerwcu.

Samorząd Uczniowski aktywnie uczestniczy również w Dniach Otwartych Szkoły i w organizacji Festynu Rodzinnego.

Co roku przedstawiciele SU uczestniczą w okolicznościowych wydarzeniach, takich jak np. Bicie Rekordu Guinnessa: „Śniadanie daje moc”, „Wspólne Czytanie Sienkiewicza”. Ponadto SU klas IV – VI przygotowuje gazetki ścienne w klasach i na korytarzach.

Stałym elementem pracy SU jest przygotowanie i prowadzenie apeli podsumowujących I i II semestr nauki.

Samorząd