Szkoła Podstawowa nr 45 im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku

UWAGA KLASA DWUJĘZYCZNA::W sercu Wrzeszcza::Szkoła Podstawowa Nr 45 im. Bohaterów Westerplatte.

Stowarzyszenie Małych Artystów

 

 Stowarzyszenie

Małych

Artystów


         Zostało założone w roku szkolnym 2007/2008 podczas realizacji projektu edukacyjnego Mój piękny Wrzeszcz.                                     


W tym roku szkolnym m.in.

- realizujemy projekt edukacyjny Spotkania ze sztuką inspiracją dla Małych Artystów,

- kontynuujemy cykl zajęć Zaczytani, zasłuchani … Nasza świetlica czyta dzieciom …,

- spotykamy się z ciekawymi ludźmi w ramach cyklu Podziel się pasją,                     

- prowadzimy rozmowy na DZIEŃ DOBRY i KULTURALNY KWADRANS,

- poznajemy muzykę podczas koncertów SMAkuj Muzykę,

- organizujemy spotkania z poezją np. Jesień idzie przez Wrzeszcz,

- oglądamy przedstawienia w Miejskim Teatrze Miniatura,

- spotykamy się z przedszkolakami podczas warsztatów literacko-plastycznych,

- organizujemy konkursy np.:  


  1. 1. Ogólnopolski Konkurs Literacko – Plastyczny A gdy wiosna buchnie majem, cały świat się majem staje … (03-05.2017)- III edycja,
  1. 2. Wojewódzki Konkurs Plastyczny Bałtyk w legendach zaklęty (10.2016-05.2017)- III edycja,
  1. 3. Szkolny konkurs pięknego czytania (kwiecień 2017),

 

- bierzemy udział w wielu konkursach zewnętrznych,

 - organizujemy wycieczki: podziwiamy piękną przyrodę,

   zwiedzamy najciekawsze zabytki gdańskiej architektury,

 - współpracujemy z rodzicami, nauczycielami, instytucjami kultury:

            Biblioteką Manhattan (wystawy prac plastycznych) Nadbałtyckim Centrum Kultury (Bałtyckie Spotkania Ilustratorów), z Domem Sztuki GAK (Konkurs recytatorski na interpretacje utworów J.Brzechwy i J. Tuwima Gdzie jest Ciaptak ?) i innymi wrzeszczańskimi szkołami.